Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εξωτερική βοήθεια για την παροχή γραφείου για τις αποστολές εσωτερικών μετακινήσ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/09/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/10/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
MHA-1418.
Εξωτερική βοήθεια για την παροχή γραφείου για τις αποστολές εσωτερικών μετακινήσεων για τη Διεύθυνση Χρηματοδοτήσεων (OPS).
Η ΕΤΕπ αποσκοπεί στην επιλογή 1 παρόχου υπηρεσιών για την παροχή εξωτερικής βοήθειας σχετικά με την εκτέλεση ενός ευρέος φάσματος καθηκόντων που σχετίζονται με την επεξεργασία των αιτήσεων και εγκρίσεων ταξιδιών και των εκθέσεων εξόδων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
07/09/2017 00:00
23/10/2017 23:59
26/10/2017 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 171-349785
Προκήρυξη διαγωνισμού
07/09/2017 00:00