Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ακραία κλιματικά φαινόμενα: καθορισμός μιας πιλοτικής προσέγγισης για την εκτίμη...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/06/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/08/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
CLIMA.C.3/SER/2013/0019.
Ακραία κλιματικά φαινόμενα: καθορισμός μιας πιλοτικής προσέγγισης για την εκτίμηση των άμεσων και έμμεσων αντικτύπων στην...
Γενικός στόχος της εν λόγω άσκησης είναι η ανάπτυξη μιας πιλοτικής προσέγγισης για την αξιολόγηση των πιθανών τρωτών σημείων σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή σε τομεακό επίπεδο και σε επίπεδο περιφερειών στην ΕΕ. Το ανωτέρω πρέπει να λάβει τη μορφή ενός συνόλου δεδομένων και μιας μεθοδολογίας σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης άμεσων και έμμεσων οικονομικών επιπτώσεων προηγούμενων κλιματικών καταστροφών, καθώς και μιας προσέγγισης σχετικά με τον τρόπο γενίκευσης ανάλογων αξιολογήσεων σε προβλεπόμενους κλιματικούς αντικτύπους.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
07/06/2013 00:00
Άνευ αντικειμένου
01/08/2013 16:00
19/08/2013 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 109-185528
Προκήρυξη διαγωνισμού
07/06/2013 00:00