Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο υπηρεσιών για την παροχή δεδομένων σχετικά με τις πραγματικές εκ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/12/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
JRC/IPR/2017/C.4/0044/OC
Σύμβαση-πλαίσιο υπηρεσιών για την παροχή δεδομένων σχετικά με τις πραγματικές εκπομπές ρύπων
Στόχος της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή πραγματικών εκπομπών από ελαφρά οχήματα που μετρήθηκαν μέσω φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών (PEMS) σύμφωνα με την απαίτηση του κανονισμού 2017/1151 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 6) ή τις μετρήσεις με τη χρήση δρομολογίων και πρωτοκόλλων που δεν πληρούν πλήρως την απαίτηση του κανονισμού 2017/1151 («μη νομοθετικό πρωτόκολλο»).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
Τιμή
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
30/12/2017 00:00
27/02/2018 12:00
01/03/2018 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 033-071102
Διορθωτικό
16/02/2018 00:00
2018/S 025-052303
Διορθωτικό
06/02/2018 00:00
2017/S 250-526304
Προκήρυξη διαγωνισμού
30/12/2017 00:00