Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Βοήθεια για την οργάνωση στατιστικών σεμιναρίων σε τρίτες χώρες.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/06/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/07/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
14472.2013.001--2013.XXX.
Βοήθεια για την οργάνωση στατιστικών σεμιναρίων σε τρίτες χώρες.
Βοήθεια για την οργάνωση στατιστικών σεμιναρίων σε τρίτες χώρες.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
12/06/2013 00:00
16/07/2013 23:59
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
26/07/2013 16:00
08/08/2013 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 112-190353 Προκήρυξη διαγωνισμού 12/06/2013 00:00