Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες υποστήριξης δραστηριοτήτων έργων του ETF στην Τυνησία.
Αναθέτουσα αρχή:
European Training Foundation (ETF)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/09/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/10/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CFT/17/ETF/0016.
Υπηρεσίες υποστήριξης δραστηριοτήτων έργων του ETF στην Τυνησία.
Το ETF σκοπεύει να συνάψει σύμβαση-πλαίσιο όσον αφορά υπηρεσίες στήριξης σε τοπικό επίπεδο της εκτέλεσης των δραστηριοτήτων του στην Τυνησία: υπηρεσία Α — Οργάνωση συναντήσεων στο πλαίσιο έργων, όπως εργαστηρίων, σεμιναρίων, συνεδρίων και επισκέψεων μελέτης σχετικά με τον τομέα εργασίας του ETF, υπηρεσία Β — Παροχή ενός περιορισμένου συνόλου υπηρεσιών σχετικών με εκδηλώσεις, υπηρεσία Γ — Στήριξη των δραστηριοτήτων δικτύωσης του ETF στην Τυνησία.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
13/09/2017 00:00
18/10/2017 23:59
20/10/2017 00:00
26/10/2017 23:59
07/11/2017 09:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 175-357685 Προκήρυξη διαγωνισμού 13/09/2017 00:00