Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για την προμήθεια φορητού εξοπλισμού για επιτήρηση συνόρων και σ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/09/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/10/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
Frontex/OP/796/2017/AH.
Σύμβαση-πλαίσιο για την προμήθεια φορητού εξοπλισμού για επιτήρηση συνόρων και συνοριακούς ελέγχους.
Ο διαγωνισμός διαιρείται σε 5 παρτίδες ανά τύπο εξοπλισμού: παρτίδα 1: φορητές θερμικές κάμερες, παρτίδα 2: γυαλιά νυκτερινής όρασης, παρτίδα 3: διόπτρες νυκτερινής όρασης, παρτίδα 4: ανιχνευτές διοξειδίου του άνθρακα (CO2), παρτίδα 5: ανιχνευτές καρδιακού παλμού.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
21/09/2017 00:00
23/10/2017 23:59
30/10/2017 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Φορητές θερμικές κάμερες
— Οι απαιτούμενες θερμικές κάμερες πρέπει να είναι φορητές, μη ψυχόμενες θερμικές συσκευές λήψεως εικόνων με προβολέα-διόπτρα εικόνων εξόδου για την παραγωγή εικόνας που γίνεται αντιληπτή και από τα 2 μάτια του χρήστη. — Οι κάμερες θα πρέπει να είναι κατάλληλες για επιτήρηση σε μεσαίο βεληνεκές για περιπολίες με όχημα ή πεζή σε συνθήκες ευρωπαϊκού κλίματος. — Οι κάμερες θα πρέπει να παραδοθούν στη μορφή του παρακάτω συνόλου: σώμα της κάμερας, 2 σετ μπαταριών, παροχή ενέργειας για τις μπαταρίες, σετ συντήρησης/καθαρισμού, θήκη μεταφοράς. — Οι θερμικές κάμερες πρέπει να έχουν χαμηλή μάζα και εργονομικό σχεδιασμό για φορητή λειτουργία. — Ο εκτιμώμενος χρόνος λειτουργίας κατά την περίοδο εγγύησης είναι περίπου 4 ώρες ανά ημέρα.
Παρτίδα 2
Γυαλιά νυκτερινής όρασης
— Οι απαιτούμενες συσκευές νυκτερινής όρασης θα είναι μονοφθαλμικά γυαλιά νυχτερινής όρασης με ευρύ οπτικό πεδίο άνω των 38º, έναν οπτικό στόχο, έναν ενισχυτή εικόνας αλλά 2 προσοφθάλμιους φακούς. Τα γυαλιά θα πρέπει να είναι κατάλληλες για επιτήρηση σε μικρό βεληνεκές για περιπολίες με όχημα ή πεζή σε συνθήκες ευρωπαϊκού κλίματος. — Τα γυαλιά νυκτερινής όρασης θα παρέχουν εικόνα υψηλής ποιότητας του τοπίου σε τυπικές για την ΕΕ συνθήκες νύκτας, συγκρινούμενες με την ποιότητα της εικόνας που γίνεται αντιληπτή από γυμνό οφθαλμό σε συνθήκες ημέρας. — Τα γυαλιά νυκτερινής όρασης πρέπει να έχουν ενσωματωμένες λυχνίες ενισχυτή εικόνας τυπικών μηχανικών διαστάσεων και με βασική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Λυχνίες μη τυπικών διαστάσεων/τάσης δεν γίνονται αποδεκτές. — Τα γυαλιά νυκτερινής όρασης θα πρέπει να έχουν χαμηλή μάζα και εργονομικό σχεδιασμό με δυνατότητα προσαρμογής στο κεφάλι. Απαιτείται μάσκα προσώπου.
Παρτίδα 3
Διόπτρες νυκτερινής όρασης
— Οι απαιτούμενες διόπτρες νυκτερινής όρασης θα είναι μονοφθαλμικές συσκευές νυκτερινής όρασης με έναν οπτικό στόχο, έναν ενισχυτή εικόνας αλλά 2 προσοφθάλμιους φακούς. Οι διόπτρες θα πρέπει να είναι κατάλληλες για επιτήρηση σε βεληνεκές μικρό έως μεσαίο για περιπολίες με όχημα ή πεζή σε συνθήκες ευρωπαϊκού κλίματος. — Οι διόπτρες νυκτερινής όρασης θα παρέχουν εικόνα υψηλής ποιότητας του τοπίου σε τυπικές για την ΕΕ συνθήκες νύκτας, συγκρινούμενες με την ποιότητα της εικόνας που γίνεται αντιληπτή από γυμνό οφθαλμό σε συνθήκες ημέρας. — Οι διόπτρες νυκτερινής όρασης πρέπει να κατασκευάζονται έχοντας λυχνίες ενισχυτή εικόνας τυπικών μηχανικών διαστάσεων και με βασική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Λυχνίες μη τυπικών διαστάσεων/τάσης δεν γίνονται αποδεκτές. — Οι διόπτρες νυκτερινής όρασης θα πρέπει να έχουν χαμηλή μάζα και εργονομικό σχεδιασμό με δυνατότητα προσαρμογής στο κεφάλι. — Σχεδόν όλες οι τεχνικές, λειτουργικές απαιτήσεις και οι απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας για τα γυαλιά νυκτερινής όρασης εφαρμόζονται για τις διόπτρες. Ωστόσο, πέρα από το σύνολο των γυαλιών νυκτερινής όρασης, ο υποψήφιος καλείται να παράσχει επιπλέον αντικειμενικό φακό με μεγέθυνση x3 που θα περιλαμβάνεται στη θήκη μεταφοράς. — Ο αντικειμενικός φακός με μεγέθυνση x3 θα πρέπει να προσαρμόζεται γρήγορα και εύκολα στο σώμα των γυαλιών νυχτερινής όρασης, στο περιβάλλον του τομέα. — Η συσκευή με τον προσαρμοσμένο αντικειμενικό φακό θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την προστασία του περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στο σημείο 5.3.5 του παρόντος εγγράφου.
Παρτίδα 4
Ανιχνευτές διοξειδίου του άνθρακα (CO2)
Οι ανιχνευτές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της υπάρχουσας συγκέντρωσης CO2 σε κλειστή χωρητικότητα για τον εντοπισμό ανθρώπων που κρύβονται σε περιορισμένους χώρους, όπως ρυμουλκούμενα οχήματα, δωμάτια και οχήματα (παρακολούθηση της συγκέντρωσης CO2 του αέρα που εκπνέεται από άνθρωπο). Το κιτ ανιχνευτή διοξειδίου του άνθρακα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα εξαρτήματα: — ανθεκτική θήκη μεταφοράς, — ιμάντας μεταφοράς, — λαστιχένιο περίβλημα για προστασία από κραδασμούς, — σετ ακουστικών, — καλώδιο φορτιστή αυτοκινήτου (12 V/DC μόνο), — προσαρμογέας 220 V/AC, — διεπαφή υπολογιστή IR και καλώδιο μεταφοράς δεδομένων, — λογισμικό PM-COM για την προβολή αποθηκευμένων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των CD, — ακροστοιχείο δειγματοληψίας (εύκαμπτος σωλήνας): πιθανές παραλλαγές: α) άκαμπτη ράβδος με υποδοχή ή β) εύκαμπτος σωλήνας που προστατεύεται από άκαμπτα αφαιρέσιμα τμήματα (τα τμήματα πρέπει να είναι περασμένα από κοινού για να μην μπορούν να λυθούν ή μπλοκαριστούν κατά τη χρήση), μήκος: το λιγότερο 1.5 m, — φίλτρο με σκόνη και λάστιχο νερού, — στήριγμα ανάγνωσης και κλιπ στερέωσης, — προσαρμογέας βαθμονόμησης/δειγματοληψίας.
Παρτίδα 5
Ανιχνευτές καρδιακού παλμού
Ο ανιχνευτής καρδιακού παλμού πρέπει να επιτρέπει τον ακριβή εντοπισμό ανθρώπων που κρύβονται σε οχήματα εν στάσει (ασχέτως ωφέλιμου φορτίου) σε συνθήκες διέλευσης συνόρων όπου παρατηρείται συνεχή παρουσία οχημάτων, (δονήσεις στη βάση λόγω διέλευσης οχημάτων), οι οποίες δεν θα επηρεάσουν τη λειτουργία και την ακρίβεια των αποτελεσμάτων του ανιχνευτή. Το κιτ ανιχνευτή καρδιακού παλμού (σύστημα) πρέπει να περιέχει: — ενισχυμένος φορητός υπολογιστής (ανθεκτικός στους κραδασμούς), με προεγκατεστημένες εξειδικευμένες εφαρμογές (λογισμικό για την ανίχνευση καρδιακού παλμού), με έγχρωμη οθόνη αφής και μέγεθος διαγωνίως τουλάχιστον 12" (ίντσες), — θήκη μεταφοράς φορητού υπολογιστή και καλώδιο επαναφόρτισης, — σύστημα αισθητήρων (που προστατεύονται από περιβαλλοντικούς παράγοντες — παγωνιά, βροχή, χαλάζι, κ.λπ.) και συναφή εξαρτήματα για τοποθέτηση σε μεταλλικά ή πλαστικά στοιχεία του οχήματος, — σχετικά καλώδια, 2 υποδοχές USB και κατάλληλες υποδοχές για 4 αισθητήρες (συμπεριλαμβανομένης μονάδας ελέγχου αισθητήρα, εάν κριθεί απαραίτητο), καθώς και δυνατότητα σύνδεσης πληκτρολογίου και ποντικιού, — συσκευή επαναφορτιζόμενων συσσωρευτών, — θήκη μεταφοράς συστήματος, με διαχωριστικό μέρος για αποθήκευση και μεταφορά των εξαρτημάτων του. Η θήκη μεταφοράς πρέπει να είναι ανθεκτική σε κρούσεις και υγρασία, καθώς και αρκετά μεγάλη ώστε να χωράει το σετ και όλα τα εξαρτήματά του, — πλήρεις οδηγίες και εγχειρίδιο χρήσης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, τουλάχιστον στην αγγλική γλώσσα, — 4 (σεισμικούς) αισθητήρες δόνησης και 1 επιπλέον εφεδρικό: • ελάχιστη προστασία IP 54, • αδιάβροχες ηλεκτρικές υποδοχές (τουλάχιστον IP 5 για αδιάβροχη προστασία), • αισθητήρας — καλώδια για σύνδεση με υπολογιστή κατάλληλα για εξωτερικές εργασίες. Τουλάχιστον 15 m μήκος.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 181-369932
Προκήρυξη διαγωνισμού
21/09/2017 00:00