Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή στήριξης για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης βασικών τεχνολογιών γενικής...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/07/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/09/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
289/PP/ENT/CIP/13/C/N01C022.
Παροχή στήριξης για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής (ΒΤΓΕ) με έμφαση στην προώθηση της...
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση του τρέχοντος εύρους, της έντασης συνεργασίας και των πιθανών κενών μεταξύ των τεχνολογικών κέντρων αριστείας, τα οποία δραστηριοποιούνται στον τομέα των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής (ΒΤΓΕ) σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο προσδιορισμός πιθανών δράσεων πολιτικής για την προώθηση της συνεργασίας τους. Επιπλέον, η μελέτη θα αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο τα τεχνολογικά κέντρα αριστείας καταρτίζουν και μεταδίδουν τεχνικές γνώσεις σε εξωτερικό προσωπικό, το οποίο συνεργάζεται ή εργάζεται πάνω στην τεχνολογική τους υποδομή.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
24/07/2013 00:00
13/09/2013 23:59
13/09/2013 23:59
20/09/2013 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 142-246425
Προκήρυξη διαγωνισμού
24/07/2013 00:00