Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια φίλτρων αντικατάστασης HEPA («φίλτρα αέρα σωματιδίων υψηλής απόδοσης»)...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/10/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/11/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/IPR/2017/G.III.9/0107/OC.
Προμήθεια φίλτρων αντικατάστασης HEPA («φίλτρα αέρα σωματιδίων υψηλής απόδοσης») και των εξαρτημάτων τους για τα συστήματα...
Η Μονάδα Παροπλισμού Πυρηνικών Σταθμών (NDU) είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων και των αντίστοιχων συστημάτων πυρηνικού εξαερισμού και συστημάτων φίλτρων HEPA (φίλτρα αέρα σωματιδίων υψηλής απόδοσης) τα οποία βρίσκονται στις πυρηνικές ζώνες («διαβαθμισμένες ζώνες» σύμφωνα με το D.Lgs. 230/95) των εγκαταστάσεων του JRC στην Ίσπρα. Τα συστήματα φίλτρων HEPA είναι σημαντικά για τη διασφάλιση των ασφαλών συνθηκών λειτουργίας στις εν λόγω εγκαταστάσεις. Η εν λόγω σύμβαση αναμένεται να καλύψει την προμήθεια φίλτρων αντικατάστασης HEPA και των εξαρτημάτων τους για τα συστήματα πυρηνικού εξαερισμού.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Τιμή
Σημεία αναφοράς
13/10/2017 00:00
16/11/2017 23:59
23/11/2017 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 197-404074
Προκήρυξη διαγωνισμού
13/10/2017 00:00