Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσία εμπειρογνωμοσύνης συμβούλου ιατρού στα γραφεία εκκαθάρισης του κοινού σ...
Αναθέτουσα αρχή:
Office for Administration and Payment of Individual Entitlements (PMO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/10/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/11/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
PMO.03/PO/2017/044.
Υπηρεσία εμπειρογνωμοσύνης συμβούλου ιατρού στα γραφεία εκκαθάρισης του κοινού συστήματος υγειονομικής ασφάλισης της...
Οι υπάλληλοι και θεσμικοί αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και οι οικογένειές τους σε ορισμένες περιπτώσεις) έχουν απόλυτο δικαίωμα κάλυψης από το κοινό σύστημα υγειονομικής ασφάλισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (RCAM), το οποίο αποδίδει τα ιατρικά έξοδα σε ποσοστό 80-85 % για τις περισσότερες πράξεις και θεραπείες (με τήρηση ορισμένων ανώτατων ορίων). Κατά την εκτέλεση της θητείας του, το RCAM βασίζεται, κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο, στις γνώμες των συμβούλων ιατρών. Η παρούσα σύμβαση στοχεύει στη στελέχωση του γραφείου εκκαθάρισης του κοινού συστήματος υγειονομικής ασφάλισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (RCAM) στο Λουξεμβούργο και την Ίσπρα με παρόχους υπηρεσιών ή ομίλους μεμονωμένων παρόχων υπηρεσιών, οι οποίοι εξειδικεύονται στον τομέα των υπηρεσιών εμπειρογνωμοσύνης συμβούλου ιατρού. — Παρτίδα 1: γραφείο εκκαθάρισης στην Ίσπρα. — Παρτίδα 2: γραφείο εκκαθάρισης στο Λουξεμβούργο.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
05/10/2017 00:00
14/11/2017 23:59
21/11/2017 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Υπηρεσία εμπειρογνωμοσύνης συμβούλου ιατρού στην Ίσπρα
Βλέπε τη διαδικτυακή διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο I.3).
Παρτίδα 2
Υπηρεσία εμπειρογνωμοσύνης συμβούλου ιατρού στο Λουξεμβούργο
Βλέπε τη διαδικτυακή διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο I.3).
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 191-390542
Προκήρυξη διαγωνισμού
05/10/2017 00:00