Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προώθηση της ενσωμάτωσης των ΜΜΕ σε παγκόσμιες ψηφιακές αλυσίδες αξιών.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/07/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/09/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
285/PP/ENT/CIP/13/C/N01C031.
Προώθηση της ενσωμάτωσης των ΜΜΕ σε παγκόσμιες ψηφιακές αλυσίδες αξιών.
Στόχος της παρούσας δράσης είναι η ανάπτυξη και υλοποίηση μιας στρατηγικής για την προώθηση της προβολής και των αποτελεσμάτων της πρωτοβουλίας της ΕΕ με τίτλο «έξυπνη χρήση των ΤΠΕ και ενσωμάτωση ΜΜΕ στις ψηφιακές αλυσίδες αξιών» σε τομεακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να μετατραπούν τα θετικά αποτελέσματα των δράσεων επίδειξης σε πιο μακροπρόθεσμες επιπτώσεις.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
09/07/2013 00:00
12/09/2013 23:59
12/09/2013 23:59
19/09/2013 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 131-225559 Προκήρυξη διαγωνισμού 09/07/2013 00:00