Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
AΟ 10677 Παροχή υπηρεσιών ΤΠ που σχετίζονται με την ανοικτή πύλη δεδομένων
Αναθέτουσα αρχή:
Publications Office of the European Union (OP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/10/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/12/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO 10677
AΟ 10677 Παροχή υπηρεσιών ΤΠ που σχετίζονται με την ανοικτή πύλη δεδομένων
Παροχή υπηρεσιών πληροφορικής σχετικά με την ανοικτή πύλη δεδομένων: Κύρια καθήκοντα του μελλοντικού αναδόχου θα είναι η παροχή εξέλιξης, καλύπτοντας όλες τις δραστηριότητες ανάπτυξης λογισμικού που σχετίζονται με τις επεκτάσεις, βελτιώσεις και λειτουργικές αναβαθμίσεις του υπάρχοντος συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης των συμπληρωματικών συνιστωσών και τεχνικών μεταβάσεων οποιαδήποτε συνιστώσας του συστήματος. Οι υπηρεσίες συντήρησης και παροχής συμβουλών είναι μέρος της σύμβασης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
31/10/2017 00:00
15/12/2017 23:59
05/01/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 209-432063
Προκήρυξη διαγωνισμού
31/10/2017 00:00