Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σχεδιασμός και εκτέλεση εργασιών σχετικά με τον συνδυασμό των αυτόματων συστημάτ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/10/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/11/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO/011/17.
Σχεδιασμός και εκτέλεση εργασιών σχετικά με τον συνδυασμό των αυτόματων συστημάτων πυρόσβεσης με αέριο στα κτίρια AA1 και AA2 των...
Το EUIPO σχεδιάζει την ανάθεση σύμβασης για την κατάρτιση σχεδίου σχετικά με κατασκευαστικές εργασίες και εργασίες εγκατάστασης σχετικά με τον συνδυασμό των αυτόματων συστημάτων πυρόσβεσης με αέριο στα κτίρια AA1 και AA2 και κατ' επέκταση για την εκτέλεση αυτών των εργασιών.
Εργασίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
11/10/2017 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
27/11/2017 13:00
29/11/2017 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 219-454609 Διορθωτικό 15/11/2017 00:00
2017/S 195-399643 Προκήρυξη διαγωνισμού 11/10/2017 00:00