Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή προγράμματος κατάρτισης σε εθνικούς δικαστές στον τομέα του δικαίου ανταγ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Competition (COMP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/11/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/12/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
COMP/2017/015.
Παροχή προγράμματος κατάρτισης σε εθνικούς δικαστές στον τομέα του δικαίου ανταγωνισμού της ΕΕ.
Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάπτυξη, διαχείριση και προσφορά βασικών προγραμμάτων κατάρτισης για στοχευμένους δικαστές με τον πιο κατάλληλο τρόπο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις δομές διαφόρων εκ των προτέρων επιλεγμένων κρατών μελών της ΕΕ. Ο γενικός στόχος είναι η κατάρτιση της στοχευμένης ομάδας δικαστών και προσωπικού δικαστηρίων στον τομέα του ευρωπαϊκού δικαίου για τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις. Ο στόχος είναι να ενισχυθεί η συνεκτική και συνεπής εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ για τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις από τα εθνικά δικαστήρια.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
03/11/2017 00:00
08/12/2017 23:59
15/12/2017 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 211-437402
Προκήρυξη διαγωνισμού
03/11/2017 00:00