Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συντήρηση χώρων πρασίνου και συναφείς δραστηριότητες στις εγκαταστάσεις του JRC ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/11/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/01/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/IPR/2018/R.I.4/0044/OC
Συντήρηση χώρων πρασίνου και συναφείς δραστηριότητες στις εγκαταστάσεις του JRC στην Ίσπρα
Η σύμβαση περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες συντήρησης που σχετίζονται με χώρους πρασίνου, δέντρα και άλλους χώρους. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου στις εγκαταστάσεις του JRC στην Ίσπρα που έχουν επιφάνεια άνω των 100 στρεμμάτων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Τιμή
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση στο σημείο I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
16/11/2018 00:00
21/01/2019 11:00
21/01/2019 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 242-552120
Διορθωτικό
15/12/2018 00:00
2018/S 221-504905
Προκήρυξη διαγωνισμού
16/11/2018 00:00