Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εξωτερική διασφάλιση ποιότητας, διαπίστευση και θεσμική αναθεώρηση.
Αναθέτουσα αρχή:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/10/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/11/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
Frontex/OP/841/2017/AH.
Εξωτερική διασφάλιση ποιότητας, διαπίστευση και θεσμική αναθεώρηση.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή εξωτερικής διασφάλισης ποιότητας, διαπίστευσης και θεσμικής αναθεώρησης, όπως περιγράφεται στη συγγραφή υποχρεώσεων (Παράρτημα ΙΙ της πρόσκλησης υποβολής προσφορών). Ο γενικός στόχος είναι να επιτραπεί στον Frontex να λειτουργεί ως διαπιστευμένος πάροχος οικονομικώς αποδοτικών μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης με επίκεντρο τον μαθητευόμενο, γεγονός που θα οδηγήσει σε διεθνώς αναγνωρισμένες ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις σε φύλαξη συνόρων και ακτών που ευθυγραμμίζονται με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) για τα επίπεδα διά βίου μάθησης και σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και οδηγίες για διασφάλιση ποιότητας (ESG 2015) ή τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα που εφαρμόζονται. Η ανώτατη διάρκεια της σύμβασης είναι 60 μήνες.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
12/10/2017 00:00
14/11/2017 23:59
20/11/2017 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 196-401986 Προκήρυξη διαγωνισμού 12/10/2017 00:00