Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συντήρηση της πλατφόρμας επικοινωνίας και παροχή υποστήριξης στη Νέα Βιογεωγραφι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/06/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/08/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENV.B.3/SER/2013/0031.
Συντήρηση της πλατφόρμας επικοινωνίας και παροχή υποστήριξης στη Νέα Βιογεωγραφική Διαδικασία (Natura 2000).
Ο ανάδοχος θα παράσχει τεχνική υποστήριξη στην Επιτροπή σχετικά με την υλοποίηση της Νέας Βιογεωγραφικής Διαδικασίας Natura 2000, ειδικότερα σχετικά με τη λειτουργία, συντήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη της πλατφόρμας επικοινωνίας καθώς επίσης σχετικά με την υποστήριξη της οργάνωσης και υλικοτεχνικής υποστήριξης της διαδικασίας δικτύωσης.1) Λειτουργία, συντήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη της πλατφόρμας επικοινωνίαςΟ ανάδοχος θα διασφαλίσει ότι η πλατφόρμα επικοινωνίας θα είναι λειτουργική, προσβάσιμη, ικανή να εκτελεί τα καθήκοντά της, θα διατηρείται επικαιροποιημένη και προστατευμένη από επιβλαβή λογισμικά/δραστηριότητες.2) Παροχή υποστήριξης σχετικά με την οργάνωση/υλικοτεχνική υποστήριξη της διαδικασίας δικτύωσηςΟ ανάδοχος θα παράσχει στήριξη στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη μέσω της οργάνωσης διαφόρων εκδηλώσεων δικτύωσης στο πλαίσιο της Νέας Βιογεωγραφικής Διαδικασίας. Ο ανάδοχος καλείται να διοργανώσει 5–12 εκδηλώσεις δικτύωσης ετησίως, τουλάχιστον 5 εκδηλώσεις δικτύωσης ετησίως, ήτοι 15–36 εκδηλώσεις δικτύωσης συνολικά, σε διάφορα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια της σύμβασης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
14/06/2013 00:00
Άνευ αντικειμένου
09/08/2013 16:00
23/08/2013 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 114-193810 Προκήρυξη διαγωνισμού 14/06/2013 00:00