Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σχεδιασμός, προμήθεια και κατασκευή νέου ανελκυστήρα και ανυψωτικής εξέδρας.
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/10/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/12/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO/012/17.
Σχεδιασμός, προμήθεια και κατασκευή νέου ανελκυστήρα και ανυψωτικής εξέδρας.
Το EUIPO σχεδιάζει να αναθέσει σύμβαση για εκπόνηση του σχεδίου κατασκευής νέου ανελκυστήρα για τα κτίρια ΑΑ1 και ΑΑ2 (στο σημείο όπου συνδέονται τα δυο κτίρια) και ανυψωτικής εξέδρας στο υπόγειο -3 του κτιρίου ΑΑ1 (η τελευταία θα είναι προαιρετική), καθώς και για την επακόλουθη εκτέλεση τέτοιων έργων.
Εργασίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
18/10/2017 00:00
05/12/2017 13:00
07/12/2017 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 222-460668
Διορθωτικό
18/11/2017 00:00
2017/S 200-410757
Προκήρυξη διαγωνισμού
18/10/2017 00:00