Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ενιαία σύμβαση-πλαίσιο υπηρεσιών για την παροχή βοήθειας και τεχνικής υποστήριξη...
Αναθέτουσα αρχή:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
26/10/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/12/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASME/LIFE/2017/028.
Ενιαία σύμβαση-πλαίσιο υπηρεσιών για την παροχή βοήθειας και τεχνικής υποστήριξης για την αξιολόγηση των προτάσεων του...
Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις προκηρύσσει την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών με στόχο τη σύναψη μίας ενιαίας σύμβαση-πλαίσιο υπηρεσιών για την παροχή υποστήριξης στην αξιολόγηση των προτάσεων επιχορηγήσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν περιγράφονται πιο λεπτομερώς στη συγγραφή υποχρεώσεων (Τμήμα 1.4).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://ec.europa.eu/EASME
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
26/10/2017
07/12/2017
Άνευ αντικειμένου
12/12/2017
19/12/2017 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 206-424389 Προκήρυξη διαγωνισμού 26/10/2017