Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη παρακολούθησης σχετικά με πρακτικές συνδικαλιστικών οργανώσεων για την κα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/11/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/12/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JUST/2017/RDIS/FW/EQUA/0042
Μελέτη παρακολούθησης σχετικά με πρακτικές συνδικαλιστικών οργανώσεων για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την πολυμορφία.
Ο κύριος στόχος της σύμβασης είναι να παράσχει στην Επιτροπή μια ενημερωμένη, ποιοτική ανάλυση πρακτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων ή/και πρωτοβουλιών για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την πολυμορφία. Μεταξύ των λόγων διάκρισης που απαριθμούνται στο άρθρο 19 της ΣΛΕΕ, η μελέτη, την οποία στοχεύει να εκτελέσει η παρούσα σύμβαση, θα εστιάσει αρχικά σε διακρίσεις για λόγους φυλετικής ή εθνικής καταγωγής (συμπεριλαμβανομένων των Ρομά), θρησκείας ή πεποιθήσεων, καθώς και σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας του φύλου. Επομένως, κύριοι στόχοι είναι: 1) η παρακολούθηση των κύριων εξελίξεων όσον αφορά σε πρακτικές ή/και πρωτοβουλίες συνδικαλιστικών οργανώσεων για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την ισότητα από το 2010, 2) ο καθορισμός και η εξαγωγή στοιχείων που εξασφαλίζουν την επιτυχία των προηγούμενων, και 3) η εξέταση της πιθανής δυνατότητας μεταφοράς τους σε άλλα κράτη μέλη.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
09/11/2017 00:00
19/12/2017 12:00
22/12/2017 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 215-446067
Προκήρυξη διαγωνισμού
09/11/2017 00:00