Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη επιπτώσεων της μελλοντικής ζήτησης της ΕΕ για βιοενέργεια στην αποτελεσμα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/06/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/08/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENV.F.1/ETU/2013/0033.
Μελέτη επιπτώσεων της μελλοντικής ζήτησης της ΕΕ για βιοενέργεια στην αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πόρων.
Στόχος της προκηρυσσόμενης μελέτης είναι η κατανόηση των πιθανών επιπλοκών σε επίπεδο αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των πόρων, περιλαμβανομένων των αντικτύπων στους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον, που θα προκύψουν από διάφορες μελλοντικές κατευθύνσεις της αυξημένης χρήσης της βιοενέργειας στην ΕΕ για ηλεκτρισμό και θέρμανση, στο πλαίσιο διαφόρων σεναρίων και περιλαμβανομένων των έμμεσων αντικτύπων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
14/06/2013
Άνευ αντικειμένου
01/08/2013 16:30
02/08/2013
09/08/2013 16:00
26/08/2013 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 114-193811 Προκήρυξη διαγωνισμού 14/06/2013