Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για τους τομείς της αστικής ανάπτυξης, του νερού και...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/10/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
PC-1426.
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για τους τομείς της αστικής ανάπτυξης, του νερού και των στερεών αποβλήτων.
Η ΕΤΕπ προκηρύσσει μια πρόσκληση υποβολής προσφορών (κλειστή διαδικασία) με στόχο τη σύναψη συμφωνιών-πλαίσιο με παροχείς υπηρεσιών στους τομείς της αστικής ανάπτυξης, του νερού και των στερεών αποβλήτων σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται, για την παροχή στήριξης των σχεδίων της Τράπεζας (ιδίως εκείνων των τμημάτων αστικής ανάπτυξης και διαχείρισης ύδατος).
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
24/10/2017 00:00
12/02/2018 23:59
Άνευ αντικειμένου
26/02/2018 23:59
27/11/2017 23:59
28/02/2018 14:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Αστική ανάπτυξη Παρτίδα 1 — αστική ανάπτυξη: 1. αστική ανάπλαση (με την ευρεία πολυτομεακή έννοια), 2. κοινωνική στέγαση, 3. τουρισμός, 4. κυκλική οικονομία.
Παρτίδα 2 Λύματα και στερεά απόβλητα Παρτίδα 2 — λύματα και στερεά απόβλητα: 5. υδάτινοι πόροι και παροχή νερού, 6. διαχείριση λυμάτων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης, 7. διαχείριση πλημμυρών και υδρολογία, 8. διαχείριση στερεών αποβλήτων (δημοτικά απόβλητα, επικίνδυνα απόβλητα).
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 204-419849 Προκήρυξη διαγωνισμού 24/10/2017 00:00