Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εκτίμηση των δαπανών και αξιολόγηση της εργασίας για την αντιμετώπιση της υποβάθ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/04/2011
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/05/2011
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENV.B.1/ETU/2011/0012
Εκτίμηση των δαπανών και αξιολόγηση της εργασίας για την αντιμετώπιση της υποβάθμισης του εδάφους στα κράτη μέλη με έμφαση στη...
Στόχοι της παρούσας μελέτης είναι:— η παροχή δεδομένων για κάθε κράτο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στον τομέα της εξυγίανσης του εδάφους, περιλαμβανομένης της πολιτικής και της νομοθεσίας, του κόστους διαχείρισης, των δημόσιων και ιδιωτικών κονδυλίων που έχουν κατανεμηθεί, καθώς και του κύκλου εργασιών, της απασχόλησης και της δομής (αριθμός και μέγεθος εταιρειών) της εθνικής βιομηχανίας εξυγίανσης και του ξένου και ευρωπαϊκού εμπορίου της (εισαγωγές, εξαγωγές),— αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο η προταθείσα οδηγία-πλαίσιο για το έδαφος μπορεί ενδεχομένως να τροποποιήσει τον κύκλο εργασιών και το ευρωπαϊκό εμπόριο των εθνικών βιομηχανιών εξυγίανσης,— διεξαγωγή συγκριτικής ανάλυσης των υπαρχόντων στατιστικών δεδομένων σχετικά με τη μόλυνση και εξυγίανση του εδάφους σε επιλεγμένο αριθμό κρατών μελών. Συγκεκριμένα, η ανάλυση θα εξετάσει τους ορισμούς και τις μεθόδους συλλογής που χρησιμοποιούνται με στόχο την εναρμόνισή τους.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
16/04/2011 00:00
30/05/2011 00:00
30/05/2011 16:00
14/06/2011 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2011/S 75-122101
Προκήρυξη διαγωνισμού
16/04/2011 00:00