Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες ασφαλείας.
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/10/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/12/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OC/EFSA/CORSER/2017/05.
Υπηρεσίες ασφαλείας.
Υπηρεσίες ασφάλειας και φύλαξης, κυρίως για τα κεντρικά γραφεία της EFSA (via Carlo Magno 1A, Parma) και, όποτε χρειαστεί, για εκδηλώσεις που πρόκειται να διοργανωθούν σε εξωτερικό χώρο, αλλά πάντοτε επί ιταλικού εδάφους.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
24/10/2017 00:00
05/12/2017 14:30
06/12/2017 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 204-419841
Προκήρυξη διαγωνισμού
24/10/2017 00:00