Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με τις υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συνταξιοδοτικές παρο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Court of Auditors (ECA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/10/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/12/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO 635.
Μελέτη σχετικά με τις υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συνταξιοδοτικές παροχές και άλλες παροχές προς εργαζόμενους -...
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σκοπεύει να αναθέσει τη σύμβαση για την εκπόνηση μιας μελέτης εμπειρογνωμόνων σχετικά με την επαλήθευση των ετήσιων υπολογισμών της Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι αρμόδια για τις στατιστικές (Eurostat) όσον αφορά το ύψος των υποχρεώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συνταξιοδοτικές παροχές και άλλες παροχές προς εργαζόμενους για τα έτη 2017 και 2018.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
28/10/2017
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
11/12/2017 17:00
15/12/2017 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 208-429511 Προκήρυξη διαγωνισμού 28/10/2017