Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Ouverture des offres: 12/12/2017, 17h; Nouveau formulaire d’offre de prix disponible; De nouvelles questions ont été répondues le mardi 5/12/17.
Τίτλος:
Συντήρηση και καθαρισμός των κτιρίων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Αναθέτουσα αρχή:
European Court of Auditors (ECA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/10/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/12/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO 632.
Συντήρηση και καθαρισμός των κτιρίων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η παρούσα διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προσφορών έχει ως στόχο να επιλέξει τον ανάδοχο ο οποίος θα εξασφαλίσει τις παροχές υπηρεσιών συντήρησης και καθαρισμού των 3 κτιρίων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (K1, K2 και K3) καθώς και του περιβάλλοντος χώρου τους.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Τιμή
Σημεία αναφοράς
28/10/2017 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
07/12/2017 17:00
12/12/2017 17:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 208-429512 Προκήρυξη διαγωνισμού 28/10/2017 00:00