Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Δραστηριότητες κατάρτισης σχετικά με την πρόληψη, την παρακολούθηση και τον έλεγ...
Αναθέτουσα αρχή:
Consumer, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/10/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/01/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CHAFEA/2017/BTSF/09.
Δραστηριότητες κατάρτισης σχετικά με την πρόληψη, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της αντιμικριοβιακής αντοχής για ζώα και...
Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης, θα διοργανωθούν 12 συνεδρίες κατάρτισης συνολικά, με συνολικό αριθμό 420 συμμετεχόντων για το συνολικό πρόγραμμα κατάρτισης. Το ίδιο πρόγραμμα κατάρτισης πρέπει να υλοποιηθεί κατά τη δεύτερη φάση της σύμβασης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
28/10/2017 00:00
15/01/2018 23:59
24/01/2018 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 208-429501
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/10/2017 00:00