Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
AO 10702 - Υπηρεσίες συντήρησης ιστού
Αναθέτουσα αρχή:
Publications Office of the European Union (OP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/01/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO 10702
AO 10702 - Υπηρεσίες συντήρησης ιστού
Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών σε αδρανή διαδοχική σειρά με μέχρι δύο (2) οικονομικούς φορείς για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με υπηρεσίες αρχειοθέτησης Ιστού.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
17/01/2018 00:00
28/02/2018 16:00
07/03/2018 09:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 011-019956
Προκήρυξη διαγωνισμού
17/01/2018 00:00