Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες μεταφοράς, αποθήκευσης και συναφείς υπηρεσίες.
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/12/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/01/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
1709/C5/D.
Υπηρεσίες μεταφοράς, αποθήκευσης και συναφείς υπηρεσίες.
Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας διαδικασίας διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τη μετακίνηση και την αποθήκευση καθώς και σχετικών υπηρεσιών για τις κύριες εγκαταστάσεις του Ευρωπόλ και τα λοιπά του κτίρια που βρίσκονται στη Χάγη, Κάτω Χώρες. Ο Ευρωπόλ επιθυμεί να αναθέσει τις ακόλουθες υπηρεσίες: 1) τακτικές υπηρεσίες υλικοτεχνικής υποστήριξης, 2) ειδικές υπηρεσίες υλικοτεχνικής υποστήριξης, 3) υπηρεσίες εξωτερικής αποθήκευσης, 4) παροχή υλικών μεταφοράς, 5) παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μεταξύ των κύριων εγκαταστάσεων και των λοιπών κτιρίων και αντιστρόφως.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
07/12/2017 00:00
10/01/2018 23:59
12/01/2018 00:00
17/01/2018 23:59
19/01/2018 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 235-487321 Προκήρυξη διαγωνισμού 07/12/2017 00:00