Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή διεθνών υπηρεσιών ταχυμεταφοράς για την EASO.
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/12/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/01/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASO/2017/588.
Παροχή διεθνών υπηρεσιών ταχυμεταφοράς για την EASO.
Οι υπηρεσίες θα ζητηθούν κυρίως από/σε/μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ευρωπαϊκών χωρών εκτός ΕΕ. Ωστόσο, ο προμηθευτής πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει τις υπηρεσίες αυτές από/σε/μεταξύ άλλων περιοχών του κόσμου εκτός από απομακρυσμένους προορισμούς που είναι γενικά απρόσιτοι. Οι υπηρεσίες πρέπει να καλύπτουν: συλλογή δεμάτων/ταχυδρομείου από τα «γραφεία της EASO στη Μάλτα» και παράδοση σε «ολόκληρο τον κόσμο» συμπεριλαμβανομένης της Μάλτας, συλλογή δεμάτων/ταχυδρομείου από «ολόκληρο τον κόσμο» συμπεριλαμβανομένης της Μάλτας και παράδοση στα γραφεία της EASO στη Μάλτα, συλλογή από «ολόκληρο τον κόσμο» και παράδοση σε «ολόκληρο τον κόσμο», συμπλήρωση των εγγράφων αποστολής, γενική οργάνωση και παρακολούθηση της μεταφοράς.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
06/12/2017 00:00
15/01/2018 23:59
22/01/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 234-485415
Προκήρυξη διαγωνισμού
06/12/2017 00:00