Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών εκτός έδρας βάσει σταθερής τιμής και καθορισμένου χρ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Informatics (DIGIT)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/12/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
DIGIT/A3/PO/2017/028.
Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών εκτός έδρας βάσει σταθερής τιμής και καθορισμένου χρόνου και μέσων για την ανάπτυξη, παροχή...
Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών εκτός έδρας βάσει σταθερής τιμής και καθορισμένου χρόνου και μέσων για την ανάπτυξη, παροχή συμβουλών και υποστήριξης στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων. Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
05/12/2017 00:00
06/02/2018 15:00
08/02/2018 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 233-484708
Προκήρυξη διαγωνισμού
05/12/2017 00:00