Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο υπηρεσιών για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών πληροφορικής σ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Environment Agency (EEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/11/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/12/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEA/IDM/17/013.
Σύμβαση-πλαίσιο υπηρεσιών για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών πληροφορικής στον τομέα της ανάπτυξης λογισμικού Java για τον...
Ο σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η σύναψη συμβάσεων-πλαίσιο με διαδοχική σειρά για την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και υποστήριξης στον ΕΟΠ μέσω της διάθεσης ανώτερων συμβούλων στους τομείς της ανάπτυξης λογισμικού Java (κυρίως διαδικτυακών εφαρμογών), της ανάπτυξης σεναρίων διασφάλισης της ποιότητας και επιγραμμικών διαδικτυακών ερωτηματολογίων, καθώς και της παροχής υποστήριξης δευτέρου επιπέδου για αιτήματα από το γραφείο υποστήριξης πρώτου επιπέδου.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
16/11/2017 00:00
19/12/2017 16:00
04/01/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 220-456371
Προκήρυξη διαγωνισμού
16/11/2017 00:00