Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ενημέρωση περιεχομένου που αφορά το δίκαιο των καταναλωτών και το δίκαιο περί εμ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/01/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/04/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JUST/2017/CONS/PR/CO02/0059
Ενημέρωση περιεχομένου που αφορά το δίκαιο των καταναλωτών και το δίκαιο περί εμπορίας για το τμήμα του καταναλωτικού δικαίου...
Ο σκοπός αυτής της σύμβασης είναι να παρέχει υπηρεσίες στην Επιτροπή, ενημερώνοντας συνεχώς τις πληροφορίες που περιέχονται στο τμήμα του καταναλωτικού δικαίου της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Το γεωγραφικό εύρος των εργασιών πρέπει να καλύπτει όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
30/01/2018 00:00
10/04/2018 12:00
12/04/2018 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 044-095217
Διορθωτικό
03/03/2018 00:00
2018/S 020-040719
Προκήρυξη διαγωνισμού
30/01/2018 00:00