Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Corrigendum: New deadline for submitting requests to participate: 22/01/2018
Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών υποδομής πληροφορικής για τον Ευρωπαϊκό...
Αναθέτουσα αρχή:
European Chemicals Agency (ECHA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/11/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/03/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ECHA/2016/400.
Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών υποδομής πληροφορικής για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) στο Ελσίνκι.
Αυτή η σύμβαση-πλαίσιο στοχεύει στην παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών: — υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους και υποδομής, — διαδικτυακή πύλη διαχείρισης υπηρεσιών, — διαχείριση υπηρεσιών, — υπηρεσίες παροχής συμβουλών, — υπηρεσίες μετατροπής, — υπηρεσίες ασφαλείας.
Υπηρεσίες
Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
21/11/2017
12/01/2018
Άνευ αντικειμένου
18/03/2018
22/01/2018 17:00
Άνευ αντικειμένου
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 246-513661 Διορθωτικό 22/12/2017
2017/S 223-462885 Προκήρυξη διαγωνισμού 21/11/2017