Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Een rectificatie is op 02/12/2017 gepubliceerd! Vragen gesteld tussen 22 december 2017 en 2 januari 2018 zullen worden beantwoord na 2 januari 2018.
Τίτλος:
Άμεση σύμβαση υπηρεσιών για την εκτέλεση δραστηριοτήτων καθημερινού και περιοδικ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/11/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/01/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/PTT/2017/R.2/0135/OC.
Άμεση σύμβαση υπηρεσιών για την εκτέλεση δραστηριοτήτων καθημερινού και περιοδικού καθαρισμού σε περιοχές και κτίρια στις...
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η σύναψη άμεση σύμβασης υπηρεσιών για την εκτέλεση δραστηριοτήτων καθημερινού και περιοδικού καθαρισμού σε (μη πυρηνικές) περιοχές και κτίρια στις εγκαταστάσεις του JRC στο Petten. Ο καθημερινός καθαρισμός περιλαμβάνει κυρίως τον καθημερινό καθαρισμό/συντήρηση διάφορων κτιρίων με γραφεία, εργαστηρίων, εγκαταστάσεων αποθήκευσης και τεχνικών εγκαταστάσεων. Ο περιοδικός καθαρισμός περιλαμβάνει ειδικό καθαρισμό/συντήρηση, ενώ υπηρεσίες όπως καθαρισμός παραθύρων, συντήρηση πατώματος, καθαρισμός ηλιακού συλλέκτη και λοιπά ειδικά καθήκοντα πρέπει να εκτελούνται.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
29/11/2017 00:00
19/01/2018 23:59
23/01/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 232-483173
Διορθωτικό
02/12/2017 00:00
2017/S 229-476416
Προκήρυξη διαγωνισμού
29/11/2017 00:00