Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ανάπτυξη οδηγιών δειγματοληψίας, ανάλυσης και ελέγχου για τη διασφάλιση της εναρ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/06/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/08/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENV.C.3/SER/2013/0037.
Ανάπτυξη οδηγιών δειγματοληψίας, ανάλυσης και ελέγχου για τη διασφάλιση της εναρμονισμένης και ολοκληρωμένης υποβολής...
Στόχος της προκηρυσσόμενης σύμβασης είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την Επιτροπή για την υποστήριξη των προσπαθειών ανάπτυξης διατάξεων για την επιθεώρηση πλοίων, τη δειγματοληψία και ανάλυση καυσίμων πλοίων για τη διασφάλιση της εναρμονισμένης και ολοκληρωμένης υποβολής εκθέσεων σχετικά με την περιεκτικότητα υγρών καυσίμων σε θείο, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.Σε αυτό το πλαίσιο, ο σκοπός της παρούσας σύμβασης υπηρεσιών είναι διττός:— υποστήριξη της Επιτροπής για τη βελτίωση της ποιότητας υποβολής εκθέσεων στο πλαίσιο της οδηγίας,— παροχή ενός εργαλείου προς την Επιτροπή για την καλύτερη αξιολόγηση της εφαρμογής της οδηγίας, ειδικότερα αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί περιοχών ελέγχου εκπομπών θείου (SECA) για το 2015.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
20/06/2013 00:00
Άνευ αντικειμένου
14/08/2013 16:00
28/08/2013 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 118-200648
Προκήρυξη διαγωνισμού
20/06/2013 00:00