Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Διαχείριση εκδηλώσεων/συνεδριάσεων και υπηρεσίες προώθησης.
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/11/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OC/EFSA/CORSER/2017/07.
Διαχείριση εκδηλώσεων/συνεδριάσεων και υπηρεσίες προώθησης.
Ο κύριος ρόλος του αναδόχου θα είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση υλικοτεχνικής υποστήριξης εκδηλώσεων με βάση την περιγραφή της EFSA. Για πιο σύνθετα γεγονότα, ο ανάδοχος ενδέχεται να κληθεί επίσης να παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο διαφήμισης πρωτοβουλίας ή/και να δράσει ως σύμβουλος συνιστώντας τις βέλτιστες μορφές και τεχνικές λύσεις για την επίτευξη των εν λόγω στόχων. Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την EFSA στη διοργάνωση θεσμικών συνεδριάσεων και εκδηλώσεων κατά κύριο λόγο στην Πάρμα (περίπου 60 %, είτε στην της EFSA ή σε άλλους χώρους στην πόλη), τις Βρυξέλλες και στα κράτη της ΕΕ των 28 (περίπου 35 %), αλλά και σε χώρες που βρίσκονται σε προενταξιακό στάδιο και σε χώρες εκτός Ευρώπης (περίπου 5 %). Ως συνέπεια, απαιτείτα η ικανότητα να λειτουργεί κυρίως στην Ιταλία και σε χώρες ΕΕ/ΕΟΧ, αλλά και σε υποψήφιες/εν δυνάμει υποψήφιες χώρες και σε χώρες που θα εισέλθουν στο πρόγραμμα της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (ΕΠΓ).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
24/11/2017 00:00
22/02/2018 14:30
26/02/2018 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 024-050081 Διορθωτικό 03/02/2018 00:00
2018/S 019-038482 Διορθωτικό 27/01/2018 00:00
2017/S 226-469961 Προκήρυξη διαγωνισμού 24/11/2017 00:00