Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες παρακολούθησης και ανάλυσης μέσων ενημέρωσης για την Τσεχική Δημοκρατί...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/12/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/01/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
COMM/DG/AWD/2017/1000.
Υπηρεσίες παρακολούθησης και ανάλυσης μέσων ενημέρωσης για την Τσεχική Δημοκρατία.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκηρύσσει την παρούσα διαδικασία με στόχο την ανάθεση σύμβασης-πλαίσιο διάρκειας 1 έτους για την καθημερινή παρακολούθηση του γραπτού τύπου (εθνικού/περιφερειακού), των οπτικοακουστικών μέσων (ραδιόφωνο, τηλεόραση) και των βασικών επιγραμμικών μέσων (διαδίκτυο). Η εν λόγω σύμβαση δύναται να ανανεωθεί για μέγιστη διάρκεια 4 ετών. Ο σκοπός είναι η παροχή μιας έγκαιρης, ενημερωμένης σύνοψης των καθημερινών πληροφοριών, με τη μορφή ανασκοπήσεων τύπου, σχετικά με τον τρόπο αναφοράς θεμάτων που αφορούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση στα μέσα ενημέρωσης. Η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΓΔ Επικοινωνίας) επιζητεί να διασφαλίσει τη καλύτερη δυνατή γνώση της κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης σε όλη την ΕΕ θεμάτων σχετικών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις δραστηριότητες του Προέδρου και των μελών του Κοινοβουλίου. Η ανάλυση των μέσων ενημέρωσης θα βοηθήσει, εντέλει, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επικοινωνήσει με καλύτερο τρόπο τις πολιτικές της ΕΕ σε πολίτες της ΕΕ και σε ειδικά κοινά στόχους. Για να επιτευχθεί αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζεται εν μέρει σε εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη και βοήθεια.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Τιμή
Σημεία αναφοράς
05/12/2017 00:00
26/01/2018 12:00
08/02/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 233-484712
Προκήρυξη διαγωνισμού
05/12/2017 00:00