Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής μεσιτείας για την EASO.
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/11/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/01/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASO/2017/590.
Παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής μεσιτείας για την EASO.
Η σύμβαση-πλαίσιο θα καλύπτει την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής μεσιτείας για την EASO.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
28/11/2017 00:00
10/01/2018 23:59
17/01/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 228-474383
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/11/2017 00:00