Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Διοργάνωση συναντήσεων, σεμιναρίων και εργαστηρίων για τις νότιες χώρες της ευρω...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/12/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/08/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ESTAT/A/2013/012.
Διοργάνωση συναντήσεων, σεμιναρίων και εργαστηρίων για τις νότιες χώρες της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (ΕΠΓ).
Διοργάνωση συναντήσεων, σεμιναρίων και εργαστηρίων για τις νότιες χώρες της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (ΕΠΓ).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
05/12/2013 04:01
20/08/2013 23:59
30/08/2013 16:00
09/09/2013 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 236-409048
Προκήρυξη διαγωνισμού
05/12/2013 04:01
2013/S 130-223364
Προκήρυξη διαγωνισμού
06/07/2013 00:00