Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
UCA 17/066 - Εκσυγχρονισμός και συντήρηση του συστήματος πυρανίχνευσης του κτιρί...
Αναθέτουσα αρχή:
Council of the European Union
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/12/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/04/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
UCA17/066.
UCA 17/066 - Εκσυγχρονισμός και συντήρηση του συστήματος πυρανίχνευσης του κτιρίου Justus Lipsius.
Εργασίες εκσυγχρονισμού και υπηρεσίες συντήρησης του συστήματος πυρανίχνευσης του κτιρίου Justus Lipsius. Στο πλαίσιο αυτό, η σύμβαση έχει ως αντικείμενο τα ακόλουθα: — τη συντήρηση του υπάρχοντος συστήματος εγκατάστασης πυρανίχνευσης έως το πέρας των εργασιών εκσυγχρονισμού, — τις εργασίες εκσυγχρονισμού του συστήματος και τη συντήρησή του κατά τη διάρκεια των εν λόγω εργασιών, — τη συντήρηση του νέου συστήματος για περίοδο 10 ετών από την ημερομηνία της προσωρινής παραλαβής.
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
06/12/2017 00:00
11/04/2018 23:59
11/01/2018 23:59
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 234-485420
Προκήρυξη διαγωνισμού
06/12/2017 00:00