Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
AO 10707 - Προετοιμασία, υλοποίηση και ανάλυση των ερευνών, για τους χρήστες των...
Αναθέτουσα αρχή:
Publications Office of the European Union (OP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/10/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/11/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO 10707
AO 10707 - Προετοιμασία, υλοποίηση και ανάλυση των ερευνών, για τους χρήστες των εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ηλεκτρονικών...
Σκοπός της πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η επιλογή έως δύο (2) οικονομικών φορέων για τη διεξαγωγή ερευνών, κυρίως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κοινωνικών μέσων, ιστοσελίδων, ειδικών ιστοσελίδων, και προσωπικών συνεντεύξεων, με σκοπό την εκτίμηση των επιπτώσεων, τη χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα των δημοσιεύσεων, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλων προϊόντων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
24/10/2018 00:00
28/11/2018 23:59
05/12/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 205-467125 Προκήρυξη διαγωνισμού 24/10/2018 00:00