Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή βοήθειας για την εκτέλεση των ελέγχων ποιότητας της Eurostat
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/12/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ESTAT/D/2017/026
Παροχή βοήθειας για την εκτέλεση των ελέγχων ποιότητας της Eurostat
Η πρόσκληση υποβολής προσφορών καλύπτει την προσφορά βοήθειας στην εκτέλεση καθηκόντων στο πλαίσιο τρεχόντων ποιοτικών ελέγχων και επιπέδων παραγωγής καθώς και συμπληρωματικές ενέργειες βελτίωσης και αναφορές στους ελέγχους ποιότητας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
30/12/2017 00:00
20/02/2018 16:30
02/03/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 250-526303
Προκήρυξη διαγωνισμού
30/12/2017 00:00