Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
CEI/2018/SRSS/01 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Εξωτερικοί εμπειρογνώμονε...
Αναθέτουσα αρχή:
Structural Reform Support Service
Ημερομηνία έναρξης:
14/02/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/11/2021
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Πληροφορίες
CEI/2018/SRSS/01
CEI/2018/SRSS/01 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Εξωτερικοί εμπειρογνώμονες για τη στήριξη της εφαρμογής των διαρθρωτικών...
External experts to support the implementation of structural reforms in Member States
Υπηρεσίες
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (CEI) Προεπιλογή υποψηφίων
Άνοιγμα
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
14/02/2018 04:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
14/11/2021 00:00
Άνευ αντικειμένου
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 142-323824 Διορθωτικό 26/07/2018 00:00
2018/S 031-066855 Προκήρυξη διαγωνισμού 14/02/2018 04:00