Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Δωρεά επαναχρησιμοποιήσιμου και ανακυκλώσιμου εξοπλισμού ΤΠΕ σε μη κερδοσκοπικού...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία έναρξης:
19/12/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/09/2021
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Πληροφορίες
JRC/IPR/2017/R.I.3/0136/AMI
Δωρεά επαναχρησιμοποιήσιμου και ανακυκλώσιμου εξοπλισμού ΤΠΕ σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που εδρεύουν σε μια από της...
Donation of obsolete computers
Υπηρεσίες
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (CEI) Προεπιλογή υποψηφίων
Άνοιγμα
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
19/12/2017 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
19/09/2021 00:00
Άνευ αντικειμένου
Υποκατάλογοι Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν περιέχει υποκαταλόγους.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 243-505074 Προκήρυξη διαγωνισμού 19/12/2017 04:00