Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο προμηθειών για την προμήθεια επίπλων για τα νέα κεντρικά γραφεία...
Αναθέτουσα αρχή:
European Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the ...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/12/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
LISA/2017/OP/05.
Σύμβαση-πλαίσιο προμηθειών για την προμήθεια επίπλων για τα νέα κεντρικά γραφεία του eu-LISA στο Τάλιν.
Προκήρυξη διαγωνισμού — σύμβαση-πλαίσιο προμηθειών για την προμήθεια επίπλων για τα νέα κεντρικά γραφεία του eu-LISA στο Τάλιν.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Τιμή
Σημεία αναφοράς
09/12/2017 00:00
06/02/2018 17:00
09/02/2018 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 019-038473
Διορθωτικό
27/01/2018 00:00
2017/S 237-491716
Προκήρυξη διαγωνισμού
09/12/2017 00:00