Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με ζητήματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων σχετι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/01/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/09/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
331/PP/ENT/CIP/13/C/N02C051.
Μελέτη σχετικά με ζητήματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων σχετικά με τη χρήση εξ αποστάσεως πλοηγούμενων...
Η αυξημένη χρήση εξ αποστάσεως πλοηγούμενων εναέριων συστημάτων (RPAS), η οποία θα προκύψει από την προοδευτική ενσωμάτωσή τους στον εναέριο χώρο, ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρούς και ιδιάζοντες προβληματισμούς σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων και να μειώσει τα συνολικά οφέλη της εν λόγω καινοτόμου τεχνολογίας.Προκειμένου να προσδιοριστούν κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση ζητημάτων προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, η μελέτη:1. θα διερευνήσει τους κινδύνους για την ιδιωτική ζωή που σχετίζονται με τη χρήση εξ αποστάσεως πλοηγούμενων εναέριων συστημάτων από κυβερνητικούς, εμπορικούς και ιδιωτικούς χρήστες για διαφόρων ειδών πολιτικές εφαρμογές (επιτήρηση, παρακολούθηση υποδομής κ.λπ.),2. θα αναλύσει τα τρέχοντα εθνικά καθεστώτα προστασίας δεδομένων (ιδίως την επιτήρηση με βίντεο) και τη συνάφειά τους με τις εφαρμογές εξ αποστάσεως πλοηγούμενων εναέριων συστημάτων·θα αναλύσει τον αντίκτυπο του προτεινόμενου κανονισμού της ΕΕ,3. θα διερευνήσει το τρέχον καθεστώς του ζητήματος περί ιδιωτικής ζωής στα εξ αποστάσεως πλοηγούμενα εναέρια συστήματα στο πλαίσιο όλων των εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων και αρχών πολιτικής αεροπορίας,4. θα διατυπώσει συστάσεις σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των ζητημάτων περί ιδιωτικής ζωής.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
01/01/2014 04:00
23/09/2013 23:59
23/09/2013 23:59
Άνευ αντικειμένου
30/09/2013 23:59
10/10/2013 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 001-000015 Προκήρυξη διαγωνισμού 01/01/2014 04:00
2013/S 155-269615 Προκήρυξη διαγωνισμού 10/08/2013 00:00