Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Κατασκευή και συντήρηση οδών, πλατειών, συστημάτων αποχέτευσης και ύδρευσης, συμ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/01/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/IPR/2018/R.I.4/0005/OC
Κατασκευή και συντήρηση οδών, πλατειών, συστημάτων αποχέτευσης και ύδρευσης, συμπεριλαμβανομένων βοηθητικών έργων (υπόγειων,...
Το πεδίο εφαρμογής της σύμβασης είναι η κατασκευή και συντήρηση οδών, πλατειών, αγωγών αποστράγγισης, υπονόμων συμπεριλαμβανομένων υπόγειων εργασιών, χωματουργικών εργασιών και συμπληρωματικών εργασιών στις εγκαταστάσεις του JRC στην Ίσπρα. Οι δραστηριότητες λεπτομερώς αφορούν: — κατασκευή, διαμόρφωση και συντήρηση δρόμων, πεζοδρομίων, χώρων στάθμευσης, πλατειών και άλλες συναφείς εργασίες, — κατασκευή, διαμόρφωση και συντήρηση διόδων εκροής, αγωγών, αποχετεύσεων, δεξαμενών και άλλων έργων υποδομής υδάτων, — εργασίες κατεδάφισης, — εκσκαφή, αποκομιδή προϊόντων εκσκαφής, — διάφορες εργασίες τοιχοποιίας (υπόγειες δίοδοι, θεμέλια, τεχνικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.), — διάφορα συναφή κτίρια και άλλα έργα πολιτικού μηχανικού.
Εργασίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Τιμή
Σημεία αναφοράς
23/01/2018 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
27/02/2018 23:59
05/03/2018 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 015-030063 Προκήρυξη διαγωνισμού 23/01/2018 00:00