Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Changement sur partie IV.3.b.i - Critères de sélection - Capacité légale et règlementaire - page 34 du Cahier des charges
Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών πυρόσβεσης στα κτίρια του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις...
Αναθέτουσα αρχή:
Council of the European Union
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/03/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/04/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
UCA 18/016
Παροχή υπηρεσιών πυρόσβεσης στα κτίρια του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες
Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών πυρόσβεσης για τα κτίρια γραφείων που κατέχει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, που κυρίως περιλαμβάνει: τη δημιουργία 1ης και 2ης ομάδας παρέμβασης, βοηθούς εκκένωσης για σημαντικές εκδηλώσεις και χειριστές για την τεχνική διαχείριση των εγκαταστάσεων πυρόσβεσης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
10/03/2018 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
16/04/2018 23:59
20/04/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 059-129464 Διορθωτικό 24/03/2018 00:00
2018/S 049-106993 Προκήρυξη διαγωνισμού 10/03/2018 00:00