Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση προμηθειών σχετικά με την αγορά και συντήρηση ανιχνευτή ακτινοβολίας για...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/12/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER/D3/2017-52
Σύμβαση προμηθειών σχετικά με την αγορά και συντήρηση ανιχνευτή ακτινοβολίας για μετρήσεις μόλυνσης εργαλείων
Στόχος της παρούσας σύμβασης είναι η αγορά ενός ανιχνευτή ακτινοβολίας ο οποίος προβλέπεται για τον ποσοτικό προσδιορισμό της ραδιενέργειας που εκπέμπεται από τον εξοπλισμό και τα εργαλεία που μεταφέρονται στο Λουξεμβούργο από διάφορες εγκαταστάσεις του κύκλου ζωής πυρηνικών καυσίμων σε ολόκληρη την ΕΕ. Επιπλέον, ο ανιχνευτής θα χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο ενδεχόμενης μόλυνσης των εργαστηριακών αναλωσίμων (π.χ. γάντια, προστατευτικό εξοπλισμό ή εργαλεία) προκειμένου να παρασχεθούν αξιόπιστα δεδομένα για τη στήριξη αποφάσεων σχετικά με την κατηγοριοποίηση των αποβλήτων.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
30/12/2017 00:00
14/02/2018 16:00
21/02/2018 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 250-526294 Προκήρυξη διαγωνισμού 30/12/2017 00:00