Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες υποδομής ΤΠ
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/12/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OJ/2017/ICT/9196
Υπηρεσίες υποδομής ΤΠ
Υπηρεσίες σταθερής τιμής για υποστήριξη ΤΠ, γραφείο εξυπηρέτησης και λειτουργίες ΤΠ, οργανωμένες στις εξής 3 γραμμές υπηρεσίας: Υπηρεσίες υποστήριξης τελικού χρήστη ΤΠ, τεχνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες φιλοξενίας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
20/12/2017 00:00
28/02/2018 16:00
05/03/2018 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 040-086539
Διορθωτικό
27/02/2018 00:00
2018/S 019-038483
Διορθωτικό
27/01/2018 00:00
2017/S 244-508647
Προκήρυξη διαγωνισμού
20/12/2017 00:00